Menu

Komórki macierzyste

Komórki macierzyste, w dosłownym tłumaczeniu ,,komórki pnia’’, mają dwie zdolności – potencjalnie nieograniczoną liczbę podziałów, proliferacji oraz różnicowanie się w komórki wielu typów. Stosowane są głównie w różnych gałęziach medycyny, choć coraz chętniej korzysta się z działania komórek macierzystych w kosmetologii.

Komórki macierzyste – podział

Ze względu na zdolności różnicowania, komórki macierzyste dzielimy na:
Totipotencjalne, które mogą różnicować się w komórki różnych typów, w tym również wchodzące w skład łożyska
Pluripotencjalne, oprócz komórek łożyska, mogą różnicować się w każdy typ komórek wchodzących w skład organizmu dorosłego człowieka
Multipotencjalne, początkują podział różnych typów komórek, często o podobnych właściwościach
Unipotencjalne, dające początek komórkom tylko jednego typu.
Ze względu na ich pochodzenie, wyróżniamy:
Zarodkowe komórki macierzyste ( ESC) – pochodzące z komórek zarodka .Dzielą się na totipotencjalne, czyli pochodzące z kilkukomórkowego zarodka lub pluripotencjalne, jeśli pochodzą z węzła zarodkowego blastocysty.
Dorosłe komórki macierzyste, zwane także somatycznymi komórkami macierzystymi, pochodzą z tkanek dojrzałych organizmów, są multipotencjalne, jak np. komórki krwiotwórcze lub jak w przypadku mięśniowych komórek satelitowych – unipotencjalne.

Zarodkowe komórki macierzyste – wykorzystanie

ESC potencjalnie mają zdolność w różnicowanie się w komórki każdego rodzaju. W teorii mogą zastąpić każdą z tkanek, która uległa degradacji. Do stosowania tego rodzaju komórek macierzystych jest jeszcze bardzo daleko, ponieważ wprowadzone do organizmu biorcy zarodkowe komórki macierzyste nie integrują się, ale tworzą potworniaki. Nie odkryto jeszcze sposobów na ich wydajne różnicowanie.

Dorosłe komórki macierzyste – wykorzystanie

Somatyczne komórki macierzyste osiadają ograniczoną zdolność różnicowania się w różnego rodzaju tkanki, ale w przeciwieństwie do zarodkowych komórek macierzystych mają cechy umożliwiające zastosowanie ich w terapii. Nie wytwarzają potworniaków. Mogą być pobrane z własnego organizmu pacjenta, co zmniejsza ryzyko odrzucenia. Pozyskanie dorosłych komórek macierzystych nie powoduje zniszczenia zarodka i nie skutkuje dylematami natury etycznej. Dorosłe komórki macierzyste wykorzystywane są w leczeniu wielu różnych chorób, a związane z nimi badania kliniczne są na etapie eksperymentów.
Obecnie stosuje się komórki macierzyste w ortopedii i kosmetyce, a właściwie medycynie estetycznej. Najczęściej podawane są one w formie pozyskanego od pacjenta osocza bogatopłytkowego – takie iniekcje pozwalają na pobudzenie procesów regeneracji tkanek, w tym skóry, mięśni, ścięgien, a nawet kości oraz powstrzymaniu łysienia i stymulacji nowych włosów do wzrostu. W przypadku zabiegu z wykorzystaniem komórek macierzystych, cena zależeć bezie w dużej mierze od typu procedury, miejsca zabiegowego oraz wybranej kliniki.

Komórki macierzyste – rokowania

Komórki macierzyste są hodowane w kulturach in vitro, a ich zastosowanie to produkcja organizmów transgenicznych. Z komórkami macierzystymi pochodzącymi z ciał ludzkich wiązane są liczne nadzieje przełomowego leczenia chorób i terapii komórkowej oraz medycyny regeneracyjnej. Dzięki zastosowaniu ESC oraz somatycznych komórek macierzystych istnieje spora szansa na uleczenie nowotworów złośliwych, cukrzycy typu 1, choroby Parkinsona, celiakii, niewydolności serca oraz innych narządów.

Polecane zabiegi z zastosowaniem komórek macierzystych:

Leczenie PRP Magellan
Nowoczesna analiza skóry – Life Viz