Skip to main content

Łysienie neurotyczne

Łysienie neurotyczne, w przeciwieństwie do pozostałych rodzajów łysienia, nie jest spowodowane chorobą organizmu, zakażeniem grzybiczym czy uwarunkowaniami genetycznymi. Samoistne i nadmierne wypadanie włosów w tym przypadku jest następstwem traumatycznego wydarzenia, które miało miejsce w przeszłości. Czas odrastania włosów jest ściśle związany ze stanem układu nerwowego u chorej na neurotyczne łysienie osoby.

Neurotyczne łysienie – przyczyny

Łysienie neurotyczne związane jest z zaburzeniem prawidłowego funkcjonowania układu nerwowego, co z kolei spowodowane jest silną sytuacją stresową, czyli np. przeżytą traumą. Nadmierne wypadanie włosów może nastąpić od kilku tygodni do kilku miesięcy od momentu traumatycznego wydarzenia. Do najczęstszych przyczyn zalicza się:
Wypadki samochodowe
Śmierć bliskiej osoby
Nagłe przerwanie więzi emocjonalnych z bliską osobą
Problemy finansowe, zwolnienie z pracy
Choroby i zaburzenia układu nerwowego – depresja

Neurotyczne łysienie – leczenie

To, jak szybko włosy u chorego na neurotyczne łysienie będą odrastały, zależy od stanu jego układu nerwowego. Po przepracowaniu trudnych i traumatycznych przeżyć włosy najczęściej odrastają same. Jeśli jednak szok emocjonalny był wyjątkowo nasilony, a jego występowanie się przedłużało, utracone włosy mogą już nigdy nie odrosnąć. Podstawą leczenie łysienia neurotycznego jest opieka psychoterapeuty oraz psychiatry, którzy pomagają choremu uporać się z traumą. Podczas leczenia należy szczególnie uważać na sytuacje stresowe i zdecydowanie ich unikać