Menu

Konsultacja chirurgiczna

Konsultacja lekarska przed zabiegiem chirurgicznym polega zarówno na rozmowie, jak i zleceniu oraz, w miarę możliwości, przeprowadzeniu odpowiednich badań, mających na celu zakwalifikowanie pacjenta do właściwych form leczenia, w tym zabiegów chirurgicznych. Pierwsza wizyta u chirurga zawsze ma charakter konsultacji medycznej.

Konsultacja chirurgiczna – cele

Celem konsultacji chirurgicznej jest przede wszystkim ocena stanu zdrowia pacjenta i wybranie dla niego właściwej metody leczenia. Należy ustalić przede wszystkim czy najlepszym rozwiązaniem jest operacja chirurgiczna, a także wybrać właściwą dla problemu metody leczenia. Istotne jest sprawdzenie ogólnego stanu zdrowia pacjenta – lekarz bada pacjenta (mierzenie ciśnienia, badanie palpacyjne, badanie czucia itp.), a także kieruje go na badania specjalistyczne, aby na kolejnych wizytach zapoznać się z ich wynikami. Na konsultacji lekarz rozwiewa także wątpliwości pacjenta.Warto wówczas wyjaśnić wszelkie niejasności, aby pacjent był świadom nie tylko zalet, ale i zagrożeń zalecanego sposobu leczenia.

Konsultacja chirurgiczna – przygotowania

Przed przyjściem na konsultację medyczną, warto wcześniej przygotować listę przebytych chorób, zażywanych leków i suplementów (również ziołowych) oraz alergii, a jeśli pacjent ją posiada, także dokumentację medyczną choroby i przebytych zabiegów. Należy też zastanowić się, kiedy dokładnie pojawiły się aktualne problemy ze zdrowiem i objawy, które nas niepokoją.Bardzo ważne jest również, aby podczas konsultacji chirurgicznej niczego nie zatajać – należy powiedzieć lekarzowi o przebytych zabiegach, operacjach, ewentualnych używkach i problemach ze zdrowiem. Ukrycie faktów, choć mogą na pozór wydawać się nieistotne, może być tragiczne w skutkach.

Polecane zabiegi podczas konsultacji chirurgicznej:

Analiza skóry Life Viz